За нас | ЕкипНовини

Лозовите масиви на винарна “Рупел” са разположени в най-югозападните части на България по склоновете на местността „Дурльовица” в землищата на с. Хърсово и с. Долно Спанчево /Санданско-Петричка котловина/.

Началото на възникване на селата Хърсово и Долно Спанчево е от 10 век. Още по това време в землището на селата се отглеждат към 1200 декара лозя – предимно памид и широка мелнишка лоза, а виното, добивано от тях, от хилядолетия разнася славата на региона по света. Тук са идвали търговци още преди 13 век от Дубровник. Известността на виното стигнала и до видния политик Уинстън Чърчил, който също си поръчвал от този местен винен еликсир.

През 1913 година по време на Междусъюзническата война селата в района са завзети от гръцката армия и много къщи са опожарени, а една голяма част от лозята – изоставени.

По това време се появява и „вносна” болест по лозята, т.н. филоксера причинена от биологически вредители.

Но традиционното за района отглеждане на грозде се съхранява през годините!

Днес, носейки топлината на земята в душите си и вкуса на виното в сърцето си, постигнахме окрупняване земята на дедите си и възстановяване на лозовите масиви. Лозята се засаждат през 2006 г. Посадъчният материал пристига селектиран от френската пипенерия «ГИОН» и «ТРОАНТ» Италия.

Лозарството и винарството са традиционни за региона, а съвременните проучвания показват, че тероарът на региона е уникален за България и е подходящ за отглеждане предимно на червени сортове грозде. Лозовият масив е защитен от всички страни с планински възвишения – Пирин, Беласица, Малешево и Огражден.
Мекият и сух климат, близостта на Бяло море осигуряват идеални условия за отглеждане на грозде.

„При гроздето и виното почвите и климатът решават ако не всичко, то почти всичко! Останалото е въпрос на труд и познания!”