Сортово разнообразие | Тероар

 

РУПЕЛ засажда своите лозя с площ от 260 дка. още през 2006-2008 г., в землищата на селата Долно Спанчево и Хърсово.  Лозовите насаждения са създадени от препоръчани за района сортове, в един лозаро-винарски район с едни от най-добрите почви и климат, напомнящ една малка Тоскана. При избора на сортовете се отдава значение на подходящия тероар за червените сортове: мерло, каберне совиньон, марселан, мелник 55, сан джовезе, небиоло. През 2017 г. се засаждат и сортовете Пино Ноар, Рубин, Верментино, Вионие и Сандански мискет. Подпорната конструкция на лозето е изградена от крайни дървени колове и метални  поцинковани колове в реда. Същите имат фабрично направени щифтове през 10 см., което позволява поставянето на двойните телове на оптимална височина в зависимост от фазата на развитие на лозовите леторасли и оптимизиране на ръчните операции. Добре изградената подпорна конструкция в същото време е предпоставка за безпроблемна работа на тракторите и извършваните по време на вегетация механизирани дейности: пръскане, прашене, контурна резитба и обработка в реда с отклоняващи секции.

Междуредовите и вътрередови разстояния са съобразени с климатичните особености на района и силата на растеж за отделните сортове. Това дава достатъчна хранителна площ на отделните лози, благоприятства огряването и проветрението на лозовото насаждение.

Формировки:

Мерло, мелник 55, марселан и каберне совиньон са формирани на двустранен кордон с 6-8 чепа. Това е лесна за поддържане формировка, даваща добро и равномерно разпределение на летораслите. Наличието на стара дървесина благоприятства доброто узряване и натрупването на захари и багрилни вещества в гроздето.

Сан джовезе е на формировка кордон Роая, или едностранен кордон с 4 чепа. По този начин огряването и проветряването на гроздовете и листата е оптимално, лозите имат добра родовитост през годините. На тази формировка Сан Джовезе, характерен с буйният си растеж получава добър баланс между добив и качество на гроздето.

Небиоло е формирано на стъблен едностранен Гюйо. Остава се един чеп и плодна пръчка с 8 до 12 пъпки. Плодната пръчка осигурява плододаването , а чепа пръчките, необходими за следващата година. Формировката осигурява по-висок добив, тъй като се използват най-родовитите пъпки в средната част на пръчката.

Още от първата година на плододаване към лозите се подхожда внимателно, извършват се системни анализи и контрол. Години наред наблюденията продължават, както и в момента, търсейки повтаряемост от положителни резултати и определяне характера на лозето. Стремежът е към оптимален добив от декар, уточняват се технологиите на отглеждане на гроздето, както и  пречистване на сортовете чрез премахване на примесите и засаждане на нови лози. Успешно се постига отличен баланс между количество и качество. Ключови фактори при отглеждането на лозето са “натуралното и биологичното”, тъй като не се използват  химически продукти, опасни продукти за здравето и за растенията.  Използват  се само медни продукти и сяра, подхранването на лозите се прави само с органични торове  и малки дози органоминерални такива. Намалени са  всички земеделски операции  до минимум, така и емисиите на CO2 са намалени в сравнение със стандартните. При това  се полага максимална грижа за околната среда, прави се всичко възможно, за да се намали въздействието върху нея.

Гроздоберът започва при пълно зреене  в края на август за ранните сортове, до началото на месец октомври за късните сортове. Гроздето се бере на ръка, транспортира се внимателно до избата, която е в непосредствена близост. С положените грижи, не се налага набраното грозде предварително да бъде сортирано преди винификация. Както се казва „Виното се прави на лозето!”

 

Сортово разнообразие | Тероар