“Празникът на лозарите и виното” отново е повод да се съберем на лозето, а мъжки ръце да го зарежат, както са правели много отдавна и нашите предци. Заповядайте да празнуваме заедно на 17. Февруари (събота) 2018 от 11.00 ч. на баира на лозовия масив във Винарска изба РУПЕЛ, с. Долно Спанчево, община Петрич.

Започваме традиционно – с водосвет за здраве и берекет в чест на Св. Трифон! Следва ритуал по зарязване на лозите с тъпани и зурни, както и “Русалийски игри”. А винените дегустации ще бъдат съпроводени от омайния глас на красивата и талантлива Теди Еротеева и нейните пирински песни. На 17. и 18. февруари Винарска изба РУПЕЛ е отворена за посещение и дегустации, като част от мероприятието “Дни на отворените врати в Мелнишко”.

Очаквайте повече подробности!

За информация тел.0887 612 578

At Zarezan in Rupel

The winyard and wine festival  is again a reason to get together in the vineyard, and the male hands to make the vines pruning, as our forefathers have done for a long time. You are welcome to celebrate together on February 17 (Saturday) 2018 at 11.00 am on the hillside of the vineyard in RUPEL Winery, Dolno Spanchevo village, Petrich.

We start traditionally – with waterwell for health and prosperity in honor of  St. Triphon! There follows a ritual of vines pruning  with “drums and zurnies”, as well as “Rusalian games”. A wine tasting will be accompanied by the enchanting voice of the beautiful and talented Teddy Eroteeva and her “Pirin” songs. On February 17th and February 18th RUPEL Winery is open for visits and tastings as part of the “Melnik open doors” event.

Expect more details!

For information tel. +359 /0/ 887 612 578

[spider_facebook id=”1″]