Долината на река Струма е важна пътна артерия от древността. За това и народите, населявали тази земя се отличавали с борбеност, достойнство и сила.

Достатъчно е да споменем името на Спартак от племето меди, който се опълчва срещу великата Римска империя.

Можем да разкажем и за племето синти. Руините на техния град Хераклея Синтика, край Рупите, показват многопластова история.

Много са битките през хилядолетията върху този къс земя. През Средновековието паметна за българската история е драматичната битка на цар Самуил при село Ключ. В края на 19 и началото на 20 век- Кресненско – разложкото и Илинденско- преображенското въстание за освобождение от османската власт.

В по-ново време се случва забележителният „Петрички инцидент”.

Почитателите на историята могат да обогатят знанията си, като посетят музеите в град Петрич и Сандански, паркът Самуилова крепост, археологическите разкопки на Хераклея Синитика. В пограничния район има много войнишки паметници и знаци, свързани с борбите на хората от този край за освобождение от турска власт и присъединяване към България.

Хераклея Синтика

С. Долно Спанчево – Хераклея Синтика – Исторически музей на гр. Петрич – Парк музей Самуилова крепост

Останките от древната Хераклея Синтика се намират в подножието на възвишението Кожух, в близост до местността Рупите и храма на Ванга. Големи са очакванията на археолозите при разкриването на този обект, представляващ голям хълм, обрасъм с ниска растителност. За сега теренните проучвания показват пластове от елинистическата, римската и късноантичната епоха. През лятото на 2016г. е разкрит главния водопровод на селището и градската чешма. Най-вероятно голямо земетресение срива града.

Името на града се изяснява след откриването на мраморна стела, датирана от началото на 4в., която има официален характер. В нея се споменават римските императори Галрий и Максимин Даза и това, че е град на хераклейците. Писменият надпис потвърждават гражданските права на местното население, което трябва да е достойно за оказаната им почест.

Историческият музей на гр. Петрич помещава експозициите си в читалище „Братя Миладинови”. Посетителите могат да се запознаят с темите: археология, етнография на България, Българските земи от 15 до 19век, както и да посетят къщата-музей Ванга, и Паркът-музей Самуилова крепост.

Музеят работи всеки ден без официални празници от 9:00 до 17:00ч. с обедна почивка

Вход: 2лв. за възрастен и 1лв. за деца

За организиране на беседи, контакти:

e-mail: info@petrichhistoymuseum.bg

www.petrichhistoymuseum.bg

Т. +359 879 819 509

Мемориален парк „Самуилова крепост”

Изграден е на брега на река Струмешница, на  мястото, където е  било ядрото на българската отбрана срещу нашествието на византийците.  Паметникът на цар Самуил е възпоменание за голямата трагедия на българския народ и потресаващата жестокост на византийският император ВасилийII Българоубиец, който  ослепява пленените български войници в битката при село Ключ /29.07.1014г./.

Цар Самуил /997-1014/ е сред забележителните български владетели, отличаващ се с мощ и амбиция да възвърне силата на българската държава. Поради превратни исторически обстоятелства, той премества столицата на България  в Охрид и изгражда своята резиденция край Преспанското езеро, от където продължава битката срещу византийката инвазия. Умира от сърдечен удар при вида на ослепените си войници на 6.10.2014г. Предполага  се, че е погребан в базиликата „Св. Ахил” на едноименния остров в Преспанското езеро /днес в границите на Гърция/.

Село Долно Спанчево- Археологически музей на гр. Сандански

Разстояние с кола: 25км./26мин.

Паметник на Спартак в Сандански

Спартак /ок.109г.пр.не.е. – 71г.пр.н.е./ е една от най-привлекателните личности в древната история, поради неутолимата си жажда за свобода. Този идеал той преследва неуморно и упорито, с неугасима жар през цялото време на предвожданото от него въстание. Нито един от античните автори не остава безучастен към достойнствата му, които не пропуска да изтъкне, и нито един не казва лоша дума за него, за разлика от оценките им за движението на робите като цяло.

Образът на тракиеца продължава да живее до днес и ще живее и в бъдеще чрез литературата, изкуството, музиката, киното. Достатъчно е тук да спомена само знаменития роман на Рафаело Джованьоли, балета на Арам Хачатурян, филма на Стенли Кубрик и т.н. Личността на Спартак е уникална и неповторима.

Археологическият музей на гр. Сандански е разположен в центъра на града, на ул. „Македония”55.  Дейността му е специализиране в областта античната археология. Притежава богата колекция от антична надгробна мраморна пластика, мозайки от раннохристиянския период /4-6 век/. Посещението в музея е интересно от гледна точка историята на ранното християнство, за което дава информация разкритията на комплекса Епископска базилика. Разположен на площ от 1600кв.м., той се състои от класически тип елинистическа базилика с вътрешен двор /атриум/, кръгъл баптистерий /кръщелня/, аязмо с мартириум /помещение за съхранение на свети мощи/.

Работно време: всеки ден от 10:00 до 19:00ч. с обедна почивка през активния туристически сезон от април до септември и в същото време, но с почивен ден в неделя през зимата.

Т. +359 746 32 380 ; +359 892 253 177

Село Долно Спанчево – гробът на Тодор Александров

Село Долно Спанчево- село Марикостеново- турската сарай баня, подарена на Яне Сандански при минералните извори. Сарай банята е действаща и може да се ползва срещу предварително записване на час и съответна такса.

Село Долно Спанчево- село Стара Кресна, паметник на Кресненско- разложкото въстание

Село Долно Спанчево – село Левуново- паметник на 2-ра Българска армия