“За селата в Долината на Струма, празници, традиции, история…..” запис на предаването от 17, юли 15,20 ч. радио Фокус-Пирин